Krutfabriken

Fotograferat 2007.07.03


     


Vad som händer här - stannar härMitt inne i skogen hittade jag dessa rester av det kalla kriget. Spår av aktiviteter från den tid då frågan inte var OM ryssen skulle anfalla, utan NÄR han skulle komma. Inom ett inhägnat område i den ödsliga tallskogen finns ett stort antal små blekgula bunkrar och betonghus, och under jorden ännu större rum, för framställning av svartkrut.

Böcker, skyltar och handskrivna lappar berättar om en farlig och känslig produktion. En ständig nervositet för flygbombning, åsknedslag, spionage och mänskligt slarv.

De olika rummen har vandaliserats svårt, men det blev ändå en intressant rundvandring bland ruinerna av modern svensk krigshistoria. Men varför var så många meddelanden och papperslappar från 1939/40 skrivna på tyska?